ΠερίΕλαιολάδου
Το ελαιόλαδο είναι το μοναδικό τρόφιμοτο οποίο κατηγοριοποιείται βάση δύοξεχωριστών κριτηρίων:
1.Της Οξύτητας2.Της οργανοληπτικής αξιολόγησης
(όσφρηση, γεύση)
Διαβάστε την έρευνα
Κατηγορίες ελαιόλαδουβάση ποιότητας
Τα στάδιατης Ελαιοποίησης
Ακολουθήστε τα στάδια ελαιοποίησηςκαι ανακαλύψτε πως η παραγωγή τουελαιόλαδου επηρεάζει άμεσατο τελικό προϊόν
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Τα στάδιατης ελαιοποίησης