Ποιοι είμαστε

Το Olive Epitome αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων με διαφορετικές αφετηρίες και γνωστικά αντικείμενα, με διεθνή έκθεση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συνδυάζοντας τη μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο του εμπορίου, την προβολή και προώθηση προϊόντων αναγνωρισμένων διεθνώς για την υψηλή τους ποιότητα και προστιθέμενη αξία με την αγάπη και το πάθος μας για το ελληνικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.